Kontakt / Om oss

Styret i NBCC avd. FOLLO:

Melding fra kontaktskjema går foreløpig til per-einar.brustad@hotmail.com (Kan endres!)

Leder:

Liv Norum
Hovlandgata 10
1643 Råde
Tlf: 4802 7533
Epost: liv.norum14@gmail.com

Nestleder:

Torben Eskemose
Bjørnemyr Terrasse 7A
1453 Bjørnemyr
Tlf: 4191 5180
Epost: teskemos@online.no

Sekretær:

Per-Einar Brustad
Solbergskogen 18 A
1406 Ski
Tlf: 950 46 555
Epost:
per-einar.brustad@hotmail.com

Kasserer:

Tor Heimdal
Chr.Krogs vei 94
1415 Oppegård
Tlf: 990 82 833
Epost: tor.heimdal@gmail.com

Styremedlem:

Trond Arvid Larsen

Havreåsveien 5B

1449 Drøbak

917 85 745

tro-arvi@online.no

Styremedlem:

Torun Lundby
Nordbyveien 41c
1406 Ski
Tlf: 913 74 895
Epost: torunlundby@live.no

Styremedlem

Bilde kommer

 

 

Trond Sørgård

Gamlekroervei 51
1435 Ås
Tlf: 901 42 254
Epost: troserg@online.no

   Styremedlem

   

Wenche Basteson

Gamle Kroervei 51

1435 Ås

930 29 546

wbastes1@gmail.com

Vara til Styre

Bjørn Ole Skaug

Strandveien 109

1545 Hvitsten

920 25 199

bjorn@bskaug.com